Att köpa hund

Det är till en kennel man oftast vänder sig till när beslutet om att köpa hund är fattat. Att välja rätt kennel är viktigt, men det kan också vara en väldigt svår uppgift. Det finns vanligtvis mängder av olika uppfödare för varje hundras och det är viktigt att den man väljer är seriös och tar hand om hundarna på rätt sätt. För att vara säker på att hitta någon som föder upp fysiskt och mentalt friska djur kan man vända sig till en kennel som är medlem i Svenska Kennelklubben.

SKK har grundregler som måste följas av alla dess medlemmar för att hundarna ska födas och växa upp med bästa möjliga villkor. Reglerna rör bland annat uppfödar- och avelsetik samt försäljning av valpar. Målet med aveln är hos många uppfödare att förbättra hundens ras genom att avla fram valpar med bättre förutsättningar och egenskaper än föräldrarna.

För att skapa en kennel med bra rykte krävs det välmeriterade tikar och hanar att avla på. Bra meriter får hundarna genom att nå höga resultat på exempelvis utställningar, bruksmeriter och mentaltester.

För en seriös kennel är det även viktigt att försäkra sig om att de potentiella nya ägarna till valparna passar med de aktuella djuren. De bör ha kunskaper om rasen och noga övervägt beslutet om att köpa hund. Vid en eventuell affär bör uppfödare och köpare mötas innan ett avtal skrivs. Mötet kan gärna ske vid kenneln för att ge köparen en möjlighet att se hur hundarna tas om hand. Att träffa tiken kan dessutom vara ett bra sätt att skapa en uppfattning om hur valparna blir när de växer upp.